Groen nieuws: wat is dat precies?

Bij ‘groen nieuws’ denken mensen in eerste instantie vooral aan nieuws dat gaat over milieuproblematiek en duurzaamheid. En hoewel ze daar in zekere zin de kern van het begrip ‘groen nieuws’ mee gevangen hebben, is het begrip in werkelijkheid nog een stuk breder. Het kan namelijk voor zeer diverse nieuwsitems gebruikt worden. Zo kunnen niet alleen wetenschappelijke bevindingen met betrekking tot het milieu het onderwerp van groen nieuws zijn, maar kunnen ook berichten over voeding en gezondheid tot groen nieuws gerekend worden. Verder kunnen ook minder vanzelfsprekende thema’s – zoals technologie, klussen en lifestyle – onder de noemer ‘groen nieuws’ vallen.

Voorbeelden van groen nieuws

Een voorbeeld van groen nieuws dat veel mensen direct als groen nieuws zullen bestempelen, is bijvoorbeeld nieuws dat gaat over de afkondiging van nieuwe (landelijke, Europese of wereldwijde) regels of afspraken, die er voor moeten zorgen dat milieuvervuiling tegen wordt gegaan. Groen nieuws dat niet altijd gelijk als groen nieuws opgevat wordt, maar het weldegelijk is, is bijvoorbeeld nieuws over de ontwikkeling van een bepaalde (duurzame) technologie.   

De populariteit van groen nieuws

Wat al deze onderwerpen gemeen hebben (ondanks dat ze op het eerste gezicht dus vrij verschillend lijken) is naast hun toch wel aanwezige gemeenschappelijkheid dat mensen er steeds meer interesse voor hebben. Groen nieuws is populairder dan ooit. Om die reden wordt er ook steeds meer over geschreven, zoals bijvoorbeeld op groennieuws.nl, waar al het groene nieuws (actueel nieuws én achtergrondartikelen) te lezen is.